понеделник, 21 декември 2009 г.

Смахнати мисли и афоризми

 • Ако в политическите басни се говори за животни — значи времената са нечовешки.
 • Ако водата ти стигне до устата, тогава — горе главата!
 • Ако си без гръбнак, не излизай от кожата си.
 • Бъди реалист — не казвай истината.
 • В ада дяволът е положителен образ.
 • В борбата на идеите загиват хора.
 • В действителност всичко е съвсем не така, както наистина.
 • В началото бе Словото. По-късно започна Мълчанието.
 • В някои извори на вдъхновението музите си мият краката.
 • Винаги съществува и по-остра тъпота.
 • Всеки век си има своето средновековие.
 • Всеки зрител носи в театъра своя акустика.
 • Всички хора са равни. След съответна обработка.
 • Всичко е в ръцете на човека, затова те трябва да се мият често.
 • Да живее черното минало на Африка!
 • Джуджетата най умеят да препъват — това е тяхното ниво.
 • До дълбоката мисъл трябва да се издигнеш.
 • Железни хора — изобщо не чувстват веригите като чуждо тяло.
 • Животът заставя човека да извърши много доброволни постъпки.
 • Животът отнема на хората твърде много време.
 • Животът се върти в кръг, все по-близо до гърлото.
 • За да достигнеш до извора, трябва да плуваш срещу течението.
 • За съжаление са тези, които виждат звезди само, когато ги светнат през зъбите.
 • Зад всеки ъгъл ни дебнат нови посоки.
 • И всички да си затворят устите, въпросът си остава открит.
 • Има фабрики за гении, но не им доставят суровини.
 • Имаше две възможности: или да застана на тяхната платформа, или да увисна над нея.
 • Имаше чиста съвест — никога не беше я употребявал.
 • Истинският мъж е мъж дори тогава, когато е гол.
 • Историята е съвкупност от факти, които не е трябвало да бъдат.
 • Кладите не просветляват тъмнината.
 • Когато си на върха, имаш оправдание, че не можеш да отидеш по-нагоре.
 • Който няма нищо общо с изкуството — да няма нищо общо с него! Ясно ли е?
 • Където смехът е забранен, обикновенно не дават и да се плаче.
 • Липсата на мисъл убива. Другите.
 • Любовта към Родината не признава чужди граници.
 • Навремето и вечноста е била по-трайна.
 • Не е за вярване, но лъжата е съществувала и преди да изобретят книгопечатането.
 • Не е кой знае какво да кажеш: „Съм!“ Важното е да си.
 • Не се бори със себе си — ще загубиш.
 • Не съм съгласен с математиката. Сумата от нули е страшна величина.
 • Неосъществените дела предизвикват катастрофална липса на последици.
 • Ние обичаме нашият вътрешен глас да идва отвън.
 • Нравите падат във все по-луксозни кревати.
 • Някои големи думи са толкова кухи, че в тях може да затвориш цели народи.
 • Някои дотолкова са изпреварили своето време, че се налага да го изчакват на определените за целта места.Пояснение: На руски и полски „определените за целта места е синоним на затвор
 • Някои искат да разбират това, в което вярват, а други — да повярват в това, което разбират.
 • Ония, на които идеята им е все на устата, често я завират и другаде.
 • От нули е лесно да направиш верига.
 • Понякога вкарват контрабандно истината в тези страни, където тя не се цени.
 • Понякога трябва да замълчиш, за да бъдеш изслушан.
 • Пробил си стената с главата си. И какво ще правиш в съседната килия?
 • Прозорецът към света може да се затули и с вестник.
 • Първо премисли, преди да почнеш да мислиш.
 • След изчистване на Историята от лъжите не е задължително да остане истината. Може и нищо да не остане.
 • Спрете Земята! Искам да сляза!
 • Сънищата зависят от положението на спящия.
 • Хората бъркат законите с правата.
 • Човекът е страничен продукт на любовта.
 • Щом куца, значи върви.
 • Кажи ми с кого спиш, за да ти кажа кого сънуваш.
 • Мнозина от моите приятели ми станаха врагове, мнозина неприятели се сприятелиха с мене, а равнодушните ми останаха верни.
 • Винаги се утешавам с мисълта, че звездите, които потъват в езерото, са бездомни.
 • Забелязал съм, че хората обичат такива мисли, които не ги принуждават да мислят.
 • Винаги съм бил против разпускането на харемите. Жените наистина се включват в обществения живот, но евнусите оказват доста голямо влияние върху него.
 • Не понасям философите, които върху чужди глави цепят косъма на четири, при това с помощта на топора.
 • Говоря за неща толкова стари, че човечеството вече не ги помни.
 • Пришивам кръпки върху човека, за да му прикрия голотата.
 • Предложено ми е от провинцията да им пиша евтини мисли срещу нисък хонорар.
 • Бих желал Давид да убиеше Голиат с арфа.
 • Така съм изпълнен с оптимизъм, че ни троха повече не мога да поема.
 • Принуден бях да разперя криле, нали ме хвърлиха от небето без парашут.
 • Не смятам, че този, който има една душа, е „дребен собственик“.
 • Смятам антропологията за псевдонаука. Нейната дефиниция за човека е пренаселила света.
 • Аз съм за смъртното наказание. Но и против него — като награда.
 • Обичам човека. Никога не бих го създал.
 • Предпочитам надписа”Вход забранен”пред „Изход няма“.
 • Видях големи актьори да играят себе си. Тогава разбрах колко биха били малки, ако не бяха толкова големи.
 • Лицето на врага ме поразява тогава, когато видя колко много прилича на моето.
 • Мисля, че някои владетели биха отрязали ръцете на поданиците си, ако не им бяха потребни за ръкопляскане.
 • Не можеш да разчиташ на човешката памет. За съжаление — също и на забравата.
 • Докоснах Венера Милоска. „Ръцете долу!“ — каза тя. Комплекс.
 • Не зная дали рибата би била няма, ако би имала толкова тайни, колкото ние.
 • Никога не бих се самоубил. Вярвам в човека — винаги ще се намери услужлив убиец.
 • Другиосмели всичко, а аз незаслужено обирам лаврите на сатирик.
 • Познавах една личност, която имаше толкова абсолютно фалшив слух, че ако го беше подкрепила с теория, би заела без съмнение възлово място в историята на музиката.
 • За него ми говореха:”Той е лъв!„Но какво да се прави-нямаме пустини. Трябва да го дадем в цирка, в зоологическата градина или пък препариран-в музея.
 • Присъни ми се действителността. Събудих се с облекчение.
 • Гледахме се един друг в очите. Аз видях само себе си, тя също себе си.
 • Понякога дяволът ме изкушава да повярвам в бога.
 • Исках да кажа на света само една дума. Понеже не успях, станах писател.
 • Нашите възгледи се покриват. Работата обаче е в това — кой кого покрива.
 • Сезам, отвори се, искам да изляза!
 • Кога се поражда песимизмът? Когато се срещнат два различни оптимизма.
 • Кой чува как расте тревата? Косачът.
 • „Хората са тор на историята“? Тогава трябва да се осигури колкото е възможно по-скоро изкуствен тор.
 • Светът без психопати? Би бил ненормален.
 • В какво вярвам? В бога, ако съществува.
 • Литература на фактите? Някои факти не я желаят.
 • Мислите, че този автор е постигнал малко? Та той е понижил общото ниво!
 • Защо пиша кратки афоризми? Защото ми недостигат думи.
 • Дали изкуството трябва да бъде разбрано? Да, но само от адресантите.
 • Да не обръщаме гръб на действителността? Та нали действителността ни обгръща отвсякъде.
 • Къде са залежите на мъдростта? Обикновено там, където са заровени.
 • Не искай от живота невъзможното. Защо? Защото възможностите му са неограничени.
 • Как ще познаят свободата тия, които не са я познавали? Могат да заподозрят в нея още една маска на тирана.
 • Кой не е на страната на човека? Но не всички са на вътрешната.
 • Питаш, мила госпожо, колко дълго са отлежали моите мисли? Шест хиляди години, прекрасна.
 • Искаш да пееш в хор? Погледни най-първо в палката на диригента.
 • Ударил съм встрани? Точно там беше целта ми.
 • Трябва ли хората да бъдат от желязо? Струва ми се, че понякога те трябва да бъдат от плът и кръв.
 • Питаш ме как свири оня виртуоз? В неговото изпълнение имаше нещо човешко:той сбърка.
 • Допустимо ли е човек да минава покрай истината? Да, ако я изпреварва.
 • Какво е деформирало лицата им? Може би надутите думи.
 • Подхвърли своите мечти на враговете си-може да загинат при тяхното реализиране.
 • Не трябва да се разсмиват беззъбите тирани.
 • Страшно е да плуваш срещу течението на нечиста река.
 • Внимавай, може би си залог в чужда лотария!
 • Живей съвременно, ако не можеш да отложиш това за друго време!
 • За да се изкачиш на високо, трябва да си свиеш крилата!
 • Към своята мъдрост прибавяй по нещо и от чуждата глупост!
 • Вийте! Ще се почувствате по-млади с милион години!
 • Хора, живейте, докато не е излязла мода да се прави нещо друго.
 • Внимавайте с драматизирането на живота! А ако се намерят по-добри изпълнители за вашата роля?
 • Не се ръкувайте с отворени обятия – не позволявайте на хората да ви разпъват.
 • Поздравявайте се с подаване на ръка! Ще се увеличи употребата на сапуна.
 • Не вярвайте на приказките! Всичко е било истина.
 • Не търси помощ през нощта. Можеш да събудиш съседите.
 • Не фамилиарничи със себе си!
 • Смейте се до сълзи: на оптимистите и на песимистите.
 • Помнете, когато дяволът желае да ритне някого, никога няма да го ритне с конското си копито, а с човешки крак.
 • Създавайте около себе си мит, боговете не са започвали иначе.
 • Мерете се в целта само от сигурно разстояние!
 • С шапка на шут не можеш да се кланяш.
 • Внимавай-когато славата ти хвърля блясък, твоите врагове имат предимство-дебнат в сянка.
 • Можеш да се намериш на дъното, без да си достигнал дълбочина.
 • Пазете се, този критик потапя нож в мастило!
 • Поставят точка под въпросителната!
 • Трябва да се живее с индиго-в случай че изчезнеш, да имаш доказателство, че си съществувал.
 • Между големите старай се да бъдеш джудже, между джуджетата – великан, между себеравните – равен.
 • Бъди сантиментален! Това ще ти позволи да си спомниш за отдавнашни трагедии.
 • Не ходи по изтъркани пътища – ще се подхлъзнеш!
 • Бъди свой собствен министър на вътрешните си работи!
 • Цени думата! Всяка една може да бъде твоята последна дума!
 • Ако трябва да свириш тревога, свири, дори да не си на длъжност тръбач!
 • Помни, ако твоята позиция е вече загубена, можеш да я превземеш!
 • Не пропилявай енергията, получена при търкалянето надолу!
 • Бъди алтруист-уважавай егоизма на другите!
 • Влизай в себе си, без да чукаш!
Горното е дело на полския афорист Станислав Йежи Лец
via dreamshall

събота, 19 декември 2009 г.

Мъжки или женски ни е компютъра ?

Мъжете мислят, че компютъра е от женски пол поради следните причини: А) Никои с изключение на неговия създател не може да разбере логиката му. Б) Езикът с който комуникира с другите компютри е неразбираем. В) И най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент Г) Когато ...най-накрая си вземеш един, разбираш, че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари

Жените смятат, че компютъра е от мъжки род, поради следните причини: А) За да ти обръща внимание трябва да го докосваш Б) Съдържа много имформация, но няма въображение В) Предполага се, че ти е в полза, но в голяма част от случаите е източника на проблемите Г) Когато най-накрая си имаш такъв, се оказва, че ако беше изчакал малко би могъл да имаш по-добър

via Maria@Facebook

понеделник, 14 декември 2009 г.

Вип до Вип-а, мила моя майнольо !

Уникалното за Българската действителност е, че ние балканците можем да опорочим всичко... буквално. Поредното безумие, което ме навежда на тази мисъл е следното хипер-мега-ултра VIP събитие организирано за Варненската академична младеж, за което научих от любезно създадената за целта страница във Фейсбук-а. И за да се чувстват младежите истински випове, са им приготвени "VIP" изненади на "VIP" цени, т.е. ще могат да си се напият по един VIP начин, във VIP чаши и после да си лазят до вкъщи на четири крака, ама мноооогоооо VIP. Специалните изненади за гостите включват VIP VODKA FLIRT 1000мл + 1.25л.Кола = 29 лв и др. (специална селекция разбира се). Т.е. да разбирам ли, че за да се почувствам VIP ще трябва да се смеся с 300 "VIP" студента и да получавам VIP изненади и има ли някакво ограничение за това в кое учебно заведение трябва да учат уважаемите студенти та да станат част от това светско събитие , а трябва ли да пия VIP ВОДКА ФЛИРТ? Питам, но отговор най - вероятно няма да получа.
В скоро време очаквайте и следните преференции за VIP подбраното общество на България:
VIP лента за движение по магистралите
VIP царска турши и VIP кисел чесън
VIP шофьорски книжки за VIP нарушители
и разбира се VIP пенсии за VIP пенсионери!

(Извинявам се за това, че повтарям около 16 пъти VIP, ама се почувствах един такъв специален... :))))

P.S. Не забравяйте да гласувате в анкетката !
понеделник, 7 декември 2009 г.

Ако ще караш кола, 0% алкохол в Кръвта ?!?

Някой си г-н Алекси Кесяков, секретар на Обществената комисия по пътна безопасност в МВР, е отправил гениалното предложение толеранса на употребата на алкохол в кръвта при каране да бъде нула, повтарям нула промила. Идеално би казал някой, уви логиката би трябвало да е малко по - друга. Да предположим, че безумното предложение на този человек се приеме, това означава, че автоматични закононарушители ще бъдат следните лица:

1. Пилите боза
2. Ялите леееко ферментирали портокали
3. Ялите бонбони "Пияна вишна"
4. Пилите лекарства от сорта на "Шведска горчивка" и др.
5. Всички които са пили дори по една малка бира след работа (т.е. 3 милиона Българи)...

В тази връзка, аз предлагам да се забрани на хората да сядат зад волана и на две бози, три виенски кифли и кило банани или царска туршия. Да се въведе ограничение в градовете да се шофира на заден ход. Да се задължат всички "добре облечени бизнесмени" в скъпи коли да карат по ”магистралите Хемус и Тракия” минимум с 250 км. ч. /какво са сега 200 - 220 км/ч./ и минимум на 2 см от предния! Да се увеличи безнаказаността за безпаметно пияни водачи, като нормата, че мъртвопиян шофьор, световен и олимпийски шампион убил един и осакатил друг при катастрофа се наказва с до две години условна присъда да се промени така, че към световен и олимпийски да се добавят национален, градски и квартален сульо. Да се забрани на катаджиите да поглеждат автомобили на пътя, с цена по - висока от 50 000 лева, като същите се задължат при преминаването на такава кола да свеждат глава и да отдават чест и лек поклон. Да се забрани на граждани, с автомобили по - евтини от 30 000 лв. да управляват автомобилите без да са осигурили следните ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ аксесоари: швейцарско ножче, водонепропускливост на автомобила /в случайте на Цунами/, двадесет комплекта крушки, два тефтера, пет банкноти от по десет лева, три камъка при нужда, две кофи пясък или луга за опесъчаване, комплект за първа помощ и две щайги със зимнина /в случай на закъсване през зимата на някоя от двете ни полумагистрали/, три литра вода и бидон за вода, с нагревател, бутилки със зелева чорба, вълнени чорапи или терлици, суджук, кайма и задължително вазелин !

петък, 4 декември 2009 г.

България - страна на човечността (!)

Норберт Рандов, смятан за най-добрия българист в Европа, навършва днес 80 години. С какво го впечатлява България и бариера ли е кирилицата за един германец? С Норберт Рандов разговаря Йорданка Йорданова.

"Трудно е да изразя какво ме впечатлява днес. Но всъщност мога да кажа, че се впечатлявам от островчетата на достойнство и човечност, които все още съществуват в България. Това ми направи впечатление още преди повече от 60 години, когато за пръв път бях в България. Тя беше за мен една страна на чудесата и на човечността", казва германският българист, издател и преводач на българска литература. На въпроса дали може да даде пример за едно от "българските" чудеса, той без да се замисли отговаря: "Чудо бяха хората, които за мен отначало бяха чужди. В България се потопих в едно човечно общество, бях впечатлен от хората тогава."

Случайността отвежда Норберт Рандов в България през 1952 година. От десет студенти по славистика в Росток само двама биват избрани да посетят страната. Кратката визита е достатъчна, за да събуди интереса на Норберт Рандов към българския език и литература и да го подтикне да се занимава с тях професионално.

Рандов е съставител на множество сборници и антологии с поезия и проза на български автори. Превежда Паисиевата "История славянобългарска" и "Житие и страдания" на Софроний Врачански, редица български автори, сред които Иван Вазов, Пейо Яворов, Атанас Далчев и Александър Геров.

Сред културните среди в България той е смятан за превъзходен преводач на ключови произведения, както и за културен посредник. А в Европа има ранг на най-добрия славист и българист. Норберт Рандов споделя, че никога не е имал трудности с кирилицата. Дори при първото си посещение в България не се е чувствал некомфортно в обкръжението й.

"Още в училище бях учил руски език, така че кирилицата ми беше също толкова позната, както и латиницата. Азбуката никога не е била бариера за мен", казва Рандов. Единствената бариера за него в началото е бил езикът, но с прилежност и постоянство той успява да преодолее своеобразното препятствие между себе си и заобикалящия го свят. Докато разговаряме, той изненадващо казва: "Можем да продължим и на български, ако искате."

Норберт Рандов и сега често има повод да говори на български. Всяка година той пътува няколко пъти до България, а в Берлин има много приятели, с които разменя по някоя дума на български. Като един от големите познавачи на българските литература и култура не е учудващо, че има издадена книга с над 500 български поговорки. Най-много му харесва поговорката "Всяко зло за добро". И дълбоко вярва във верността на тази мисъл.

Митичният българист, както наскоро нарекоха Рандов от германското радио ЕмДеЕр, не изпуска от поглед и съвременната българска литература. Превел е стихотворения на Мирела Иванова, романа на Марияна Фъркова "Светът около мен" и "Естествен роман" на Георги Господинов. Норберт Рандов е удостоен с орден "Стара планина" Първа степен и наградата "Паисий Хилендарски", както и с отличието на Лайпцигските книгоиздатели за европейско разбирателство. През 2008 година е отличен и с държавния орден "Федерален кръст за заслуги".

via@Deutsche Welle
Автор: Йорданка Йорданова

четвъртък, 3 декември 2009 г.

Анкета: Къде ще празнувате новата година ?

Започна месеца на празниците, имам имен ден, рожден ден, а скоро идват коледа и нова година. И тъй като знаем, че ние добре го можем, реших да проверя общественото мнение по въпроса, къде ще празнува нова година целокупният български народ.

Моля гласувайте! :)


Къде ще празнувате нова година ?


събота, 28 ноември 2009 г.

Раздавам покани за Google Wave

Имам 8 покани за Google Wave. Давам ги по реда на желанията. Ако някой иска да си напише мейл-а в коментарите и ще му изпратя.

четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Основните човешки права

...формулирани от Сю Бишоп

1. Да бъде приеман като равен, независимо от пол, расова и национална принадлежност, възраст и физическо състояние.
2. Да бъде уважаван.
3. Да взема решение как да прекарва времето си.
4. Да помоли за това, от което се нуждае.
5. Да пита за мнение относно своята производителност на труда, поведение, облик.
6. Да бъде изслушван и възприеман сериозно.
7. Да има собствено мнение.
8. Да се придържа към определени политически възгледи.
9. Да плаче.
10. Да прави грешки.
11. Да казва "не", без да изпитва чувство на вина.
12. Да отстоява своите интереси.
13. Да установява своите приоритети.
14. Да изразява своите чувства.
15. Да казва "да" на самия себе си, без да се чувства егоист.
16. Да променя своето мнение.
17. Понякога да преживява неуспех.
18. Да казва "аз не разбирам".
19. Да прави заявления, не изскващи доказателства.
20. Да получава информация.
21. Да има успех.
22. Да отстоява своята вяра.
23. Да се придържа към собствена ценностна система.
24. Да има време за вземане на решения.
25. Да поема отговорност за собствените си решения.
26. Да има личен живот.
27. Да признава незнанието си.
28. Да се променя/развива.
29. Да избира дали да се включва или не в проблемите на другите хора.
30. Да не носи отговорност за проблемите на другите хора.
31. Да се грижи за себе си.
32. Да има време и място за уединение.
33. Да бъде индивидуалност.
34. Да иска информация от професионалисти.
35. Да не зависи от одобрението на други хора.
36. Да съди сам за собствената си значимост.
37. Да избира как да постъпва в определена ситуация.
38. Да бъде независим.
39. Да бъде себе си, а не онзи, когото околните искат да видят.
40. Да не се оправдава.

понеделник, 16 ноември 2009 г.

БСП (БКП?) си заслужават СтаниШЕФ

Нека Станишев седи по-дълго генсек на БСП, та да може тази партия да пропадне напълно! От дългия и скапан 20 годишен преход останаха само два политически мастодонта, социалистите и ДПС. СДС първо си отиде, ред е на останалите две. И по-специално на БСП. Стига е лъгала възрастните поколения, че е лява партия! С лява ориентация са някои от лидерите и само...! Сексуална обаче. Икономически БСП и тарикатите дето го водят са си обикновени лакоми бизнесмени, на които им трябва политическа фасада и гламави, но послушни избиратели. А иначе пресконференцията снощи пред празни столове заприличваше на моменти на някакъв форум на медийното жълто. И СтаниШЕФ и Яне като, че ли имаха кандидати на изборите само и само да приказват на пресконференцията, та някой аджеба им обърне внимание...Честито на Фандъкова!
Честито на Софиянци!
Честито на България!

четвъртък, 12 ноември 2009 г.

Първанов a.k.a агент Гоце е дал секретно изявление

Според осведомени източници кръжащи около президента на България - г-н Първанов, съвсем на скоро, гореспоменатия бил дал изявление в което е посочил, че никога няма да отстъпи от “политическите и гражданските” си позиции. Ето извадка от изявлението:

 • Само Агенти на БКП могат да са посланници на република България
 • Нито един мой спонсор - не трябва да влиза в пандиза (никога!)
 • Никой няма право - да разследва кражбЪта на парите от Садам Хюсеин! Вместо да ги вземе България , ние от БКП си ги разпределихме
 • Когато ходя на лов с другарите милиардери, никога не си говорим за полагащите им се години в дранголника
 • Никой няма правото да разследва гласовете от Турция, 'щото съм задължен на моя приятел Доган
 • Списъците ги правят мои хора - и в САЩ и в Турция, защото това е демокрацията, както аз си я разбирам и както моите другари от БКП - я разбират…друга няма как да съществува на този свят
 • Ще си отстрелвам защитените планински козели-архари, колкото си искам и никой не може да ме спре
 • Ще харча по един милион лева на данъкоплатците, за да се разхождам до Австралия и да гледам кенгура
 • Импийчмънт ли ? Гледайте си работата, аз държа конституционните съдии в левия си джоб
Благодаря за вниманието !

вторник, 10 ноември 2009 г.

Комисията за защита на потребителите си върши работата !!!

След като пуснах жалба срещу Глобул заради постоянното изпращане до моя номер на съобщерния относно големият КЕШ, днес получих следното писмо от агенцията за защита на потребителите. Браво !
понеделник, 9 ноември 2009 г.

Виждали ли сте как полицай бие 22 годишно момче и го заплашва с убийство...

Обикновенно имам какво да кажа по всичко което видя или чуя. Я коментарче, я иронично подмятане. Но тук просто думите са излишни. И сами виждаме какво може да се случи, ако бъде унищожена духовната същност на човека... (Ако видеото от долу не зарежда цъкни тук - отваря се в нов прозорец )


петък, 6 ноември 2009 г.

Изкуството е живо! Да живее изкуството!

Представям на вашето внимание - Satto което чудо е онлайн галерия и арт студио с местоположение град Варна. Арт Студио Satto предлага изработка на стъклописи за вашия дом, офис, хотел, заведение или магазин. Автор е Лилия Балимезова - художник, работещ в областта на приложните изкуства и маслената живопис. Арт Галерия Satto е онлайн галерия, представяща творчеството на автора - стъклописи и маслени картини. Занимават се с изработка на авторски стъклописи, рисунка върху предмети от стъкло, маслената живопис, декорации с естествени материали, интериорни решения. А за десерт, Арт Галерия Satto подпомагат млади творци и техните творби - живопис, графика, плакат, приложни изкуства. А за капак на всичко ви каня на самостоятелна изложба живопис на Лилия Балимезова. Откриването ще се състои в Алфа Арт Галерия в Двореца на културата и спорта на 13.11.2009г. Ще имате възможност да разгледате маслени платна и стъклописи, които автора за първи път представя във Варна.

сряда, 4 ноември 2009 г.

Ето как ни лъжат от Globul, Vivacom и "Големиот Кеш"

Големиот кьорфишек познат още като телевизионната игра Големият Кеш от има няма два месеца забаламосва, знайни и незнайни хора от милата ни татковина, за това колко богат можеш да станеш с пускането на 1-2 смс-а (на цена от 1.20 с ДДС). Десетки хиляди левове ще бъда преведени по банковите ти сметки, само и само ако отговориш на въпрос. Лично аз получавам на ден 4-5 пъти смс с покана да се включа. По едно време преди две седмици ми писна и се обадих на оператор в Глобул, та да спрат да ме увещават да взема големиот кеш, - не за друго ами не ми трябва, ама уви от там любезен човек ми обясни, че нямало техническа възможност (ха и таз' добра!). Попитах ги, дали трябва да пускам жалба в комисията за защита на потребители за спрат да ми нарушават спокойствието, а любезният младеж от другата страна ми обясня, че това било мое решение. Теглих му една (мислено) и любезно му пожелах приятен ден. След което пуснах жалба (резултат до тук никакъв, въпреки че това е непоискано електронно съобщение по смисъла на ТЗ). Whatever. Днес реших да си направя друг експеримент, ето вижте сами:


Т.е. аз им отговарям с обръщение по адрес на майките им, а те ми казват, че съм дал верен отговор....


Докога бе ?

P.S. Не се лъжете, защото ако и КЕШ-а им е толкова истински колкото са им реални въпросите... едва ли някой ще го вземе тоя "КЕШ" в действителност (освен организаторите на играта де)


вторник, 3 ноември 2009 г.

Айде Серго на Пангара !

Ето това ми стопли поизмръзналото ми сърчице в този мразовит ден. Хвала! Аплодисменти! Поздравления! Викове "Ура"!

"Софийската градска прокуратура поиска да бъде отнет депутатският имунитет на Сергей Станишев, за да може той да бъде разследван. Искането е заради това, че Станишев е загубил секретни документи и за това, че по непредпазливост е станал причина да бъде разкрита информация, представляваща държавна тайна. Тя се съдържа в справка относно "действията на лица и кръгове, указващи деструктивно влияние върху функционирането на министерства и структури на държавната администрация", съобщиха още от прокуратурата. Свалянето на имунитета е необходимо, за да може със средствата на закона да се изяснят обективно и в цялост обстоятелствата по наказателното производство. Сергей Станишев вече бе разпитан в Софийска градска прокуратура на 28 октомври. Той е единственият депутат, който дава показания по случая. "Прокуратурата и съдебната система са подложени на безпрецедентен натиск от страна на министър-председателя и министъра на вътрешните работи, които казват кой е виновен", заяви по-рано Станишев по повод твърденията на Бойко Борисов и Цветан Цветанов, че е изнесъл и укрил доклади на ДАНС.Той потвърди заявеното още преди дни, че е готов да свалят имунитета му, за да се изясни истината."

Ихааа, хайде към кауша ! :)

Къде ни изчезнаха оптимистите бре ?

Оптимизмът започва с широка усмивка и завършва със сини очила.“ — О. Уайлд

Има истински оптимисти (такива като мен) и фалшиви оптимисти (като много други хора които познавам - а те се самозалъгват). Аз предпочитам такива като себе си, защо поне се опитаваме да направим нещата, така че да се случат наистина, правим някакви услия, борим се... Ние сме за предпочитане пред скептично настроените хора, които приемат живота като една голяма задача, на която трябва да се справят отлично без да допускат грешки. Грешките всъщност не са толкова страшни, страшното е, че грешейки, ние си създаваме усещане, че винаги ще имаме втори шанс, а втори шанс за съжаление - не винаги имаме. Оптимистите сме някакъв извратен вид мечтатели, 'щото как иначе ще живееш в реалният свят, освен ако си нямаш някакви свои възгледи за нещата. А ако сме оптимисти - значи вярваме, т.е. склонни сме да дадем доверие in advance (както се казва), пък ако аджеба това доверие не бъде оправдано, всичко отивда по дяволите, пием нещо студено и хоп... продължаваме напред...

понеделник, 26 октомври 2009 г.

И с годините мерака не умира...

След като установихме, че децата на по 11 години, правят секс с 19 годишни, забременяват и раждат здрави деца (!), въпреки че в онази хубавата книжка пише "Който се съвъкупи с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по чл. 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години", е време да отдадем заслужено внимание и на поредният екстравагантен случай в град Сливен (незнам точно на какво се дължи това там). Което си е от своя страна и по - съществена тема, а именно: "СЛИВЕН. 88-годишна баба се разболя от сифилис след полов контакт. Това съобщиха от кожно-венерическия диспансер в Сливен. При прегледа жената обяснила, че води редовен полов живот, но не знае кой я е заразил. Пациентката беше излекувана с антибиотици, заявиха от диспансера, но отказаха да съобщят името на бабата. Това е най-възрастната дама, заболяла от опасната венерическа болест, откакто се води статистика в Сливен, категорични са лекарите. Най-младата им пациентка пък е само на 9 години. Тя също била хванала сифилис по полов път, твърдят специалистите.” Очевидно е, че с годините мерака не минава, обаче не е ли редно примерно както се правят кампании и се раздават презервативи в гимназиите (очаквайте скоро и в детските градини), РИОКОЗ - Сливен да подеме благородна инициатива и да обиколи всичките домове за стари хора из Сливен и да им раздаде кондоми, та да не се стига до такива драстични случаи на мъка след полово удоволствие, не за други ми съм чувал, че при по - възрастните хора, антибиотиците не са много за препоръчване.

Оставам в очакване на "ново двадесет" от СлиУен ;)

петък, 23 октомври 2009 г.

А ако ги нямаше Ромите ?

Добре, че ги има ромите в България, че иначе щяхме да я овапцаме с този увеличаващ се отрицателен естествен прираст. Щеше да се стигне до демографска криза и в крайна сметка след няколко десетки години, нашата хубава татковина да се окаже, просто една малка балканска територия наситена с високи сини планини, зелени хубави гори, петнайсе етажни кооперации край морето и безброй пусти молове из градовете. Искам да поднеса моите адмирации към 11-годишната сливенчанка, която родила първото си дете днес в болница в Сливен. Щастливата майка е толкова енергична, че искала да бъде изписана още на същият ден за да може да присъства на собствената си сватба (!). 19-годишният татко предполагам е събрал целият катун и смятат да празнуват три дни и нощи раждането на малката Виолета, както си му е реда в подобни ситуации. Пожелавам на младото (бъдещо) семейство здрава да им е каруцата, много медна жици, леки присъди и скоро да се готвят за второ и трето отроче, а след около 11 години и за внучета.

вторник, 20 октомври 2009 г.

А защо ли изчезнаха дамите и рицарите ?


„Човек бе той-погледнат като цяло. Такъв аз няма втори път да видя!” Хамлет

Напоследък забелязвам (да се чете от няколко месеца насам) какво ме вбесява в някои хора. Наблюдавам ги, как в страх от последиците, те се превръщат в плахи, колебаещи се създания, неумеещи нито да рискуват, нито да правят неща които евентуално биха могли да наранят тях самите или някои хора около тях.
Дали е толкова трудно наистина, когато имаш нещичко на сърцето си, да идеш и да си го кажеш ей така "фейс ту фейс" както се казва? Дали е сложно да измислиш няколко хубави думички и да вземеш да ги изразиш? Ей така, просто за идеята да сътвориш малко положителни емоции в някое изморено от ежедневието и битието мъжко сърце? Но не, също така изморените ЖЕНСКИ сърца, са приели подхода на изчакване и на изчерпване на търпението в господата. Те сами ще си дойдат (господата), ще имат много търпение, ще понамекнат, ще потърсят с копнеж в очите си нещо, което да им даде миг на топлина в този замръзващ свят (навън вече е почти зима, за плаж не става)... И дори тогава, пак не е сигурно какво точно ще се получи. Защото някои хора ги е страх. Страх ги е да покажат нежност. Страх ги е да признаят слабостта си, страх ги е да рискуват. Просто ги е страх... от неизвестността. Може би точно поради тази причина изчезнаха рицарите и дамите? Дали останахме малцина онези, които се надяваме да ни се случи някоя приказка - не сладка и фалшива, а приказката на истинските мъж и жена - където знаем какви сме ние, какво искаме и какви са ролите ни в тази цялата игра? Нима трябва да се оставим на реалността да ни префасонира и да ни направи слаби?

В крайна сметка истината е, че ако не опитате, никога няма да знаете дали нямате шанс да спечелите.

P.S. Ако се припознавате като герои в написаното по - горе, да знаете, че всяка прилика с действителни лица и събития е случайна (...Или умишлена. Въпроса на гледна точка...)

понеделник, 19 октомври 2009 г.

Внимание, внимание! Имаме си добра новина !

Добрата новина днес (като никога) е, че ние сме първи по нещо (Хайде бързо на радостни шествия, всенародни веселби и хора на площадите). Радвайте се, щото като гледам така, единствените други неща по които сме първи в нашата татковина са: детската смъртност,/проституция, корупцията, наркотиците и прочие все такива не много розови неща. Но пък в крайна сметка, както се казва нещо е по - добре от нищо. А когато оглавиш класацията в нещо толкова напредничаво, лично аз за секунда поне се почувствах горд, че съм Българин. А сега сериозно. Според проучване на "Интернет общество в България", на интернеДа се радват 44.69 % от Българското население. България е на 1-во място в ЕС по използван високоскоростен Интернет. Цъкни тука за доклада. А Според проучване на университетите в Оксфорд и Овиедо, девет държави – Южна Корея, Япония, Швеция, Литва, Латвия, България, Холандия, Дания и Румъния – имат качество на широколентовия интернет, необходимо за бъдещите интернеД услуги. Ха сега кажете, че в България не било хубаво...

По материали от Вени

петък, 16 октомври 2009 г.

Тайните на Facebook

Тия дни се закачих на няк'во приложение във Facebook-a, дето прави статистика относно твоите "приятели". Та равносметкатата е следната: от близо илядо и сто человека - представителна извадка показва следното:

 • Пол: 60% жени / 40% мъже
 • Гаджета 68% нямат / 32% имат
 • Политическа ориентация 82% дясна / 18% лява
 • Имам приятели от 18 държави
 • Най – често срещаното име: Мария (24 приятели)
 • Най – често срещаната зодия: РАК (105 приятели)
 • Най – слушана музика: House (21 приятели)
 • Най – популярен сериал: Приятели (11 приятели)
 • Най – популярен филм: междузвезднй войни(8 приятели)
 • Най – популярна книга: Спясителя в ръжта (3 приятели)


вторник, 13 октомври 2009 г.

Обама, Нобеловата му награда и недоумението

Тия дни всички разбрахме, че г-н Барак Обама, който всъщност е много харизматичен и интелигентен, а реално до сега не е свършил почти нищо се сдобил с Нобелова награда за Мир (Егати, наредиха го до хора като Теодор Рузвелт, Мартин Лутър Кинг, Хенри Кисинджър, Майка Тереза, Лех Валенса, Джими Картър и други бележите личности). Кофтито обаче е, че Нобеловият комитет не е балканската медийна група, собственост на индивиди от типа на Ирен Кръстева или сина и, а институция с граден дълги години световен престиж (което е още по - важно за наградите за МИР).

Според мен първите, които БИ ТРЯБВАЛО да надигнат глас, са досегашните лауреати на същата Нобелова награда. Защото подмазваческото присъединяване на Обама към отбора им отнема от блясъка на техните Нобели. И от авторитета им като публични личности също. Барем някой да си отвори устата да изхъмка нещо – от кумова срама, дето се вика… че както е тръгнало скоро Нобеловите награди ще са само някаква тъпа хартийка + близо 1 милион Евро.

Смешна работа... че и малко тъжна де

EDIT: Днес вече се разбра, че нобеловият лауреат за МИР изпраща допълнително в Афганистан още 13 000 войника и това се добавя към вече заминалите през миналия месец с негово одобрение други 20 000 американски войници... хвала тебе, нобелови лауреате !

петък, 9 октомври 2009 г.

Котката на Шрьодингер

Котката на Шрьодингер е персонаж от изглеждащ твърде (на пръв поглед) парадоксално мисловен експеримент, предложен от Ервин Шрьодингер - Австрийски физик с голям принос за развитието на квантовата механика. А самият експеримент се състои в следното: В затворена кутия е поставена котка, а в кутията има механизъм, съдържащ радиоактивно ядро и съд с отровен газ. Параметрите на експеримента са така подбрани, че вероятността ядрото да се разпадне за 1 час е 50%. Ако ядрото се разпадне, механизмът се задейства, отваря съда с отровен газ и котката умира. Ако върху ядрото не се провежда наблюдение, състоянието му се описва като смесване на две състояния — разпаднало се ядро и не-разпаднало се ядро, следователно, котката е жива и мъртва едновременно. Т.е. ако перефразираме и се опитаме да адаптираме към нашиот съвременен живот този така интересен експеримент, можем да си представим следното. Млада дама харесва определен младеж и иска да се прова дал' ще да се получи нещо с него. Обаче тя няма смелостта да пробва, щото е много срамежлива. Т.е. имаме ядро и отровен газ. До момента в който гореспоменатата имагинерна девойка не опита късмета си, приемаме че те хем са заедно, хем не са и котката хем е жива - хем мъртва... интересно нали ;)

вторник, 22 септември 2009 г.

22 Септември, преди 101 години

Честит празник на всички Българи и нека днес си пожелаем България отново да стане толкова независима колкото е била преди 101 години... поклон !

понеделник, 14 септември 2009 г.

Смахнати мисли (за пореден път)

Ако в автобуса забележите, че шофьорът не гледа пътя, а преминаващата край вас красавица, по-добре и вие гледайте натам.

Ако съпрузите почнат да пърдят един пред друг, без да се смущават, значи ли, че в живота им е настъпила хармония?

Ако ми кажеш за какво мислиш, ще ти кажа с какво.

Ако на двадесет години започнете да спестявате по няколко десетки лева от заплатата си, на четиридесет ще се удивите изключително много, колко малко сте успели да спестите.

Ако повишението на заплатите на държавните чиновници е един от способите за борба с корупцията, то тогава не е ли по-добре, с цел реализиране на икономии в бюджета, да се повишат заплатите само на тези чиновници, които взимат рушвети?

Ако си толкова честен, защо тогава си така доволен.

Ако всеки мъж, излизайки от къщи, кръшне наляво и след това още два пъти кръшне пак наляво, по законите на геометрията той ще се върне отново при жена си.

Ако от всички страни ви обкръжават глупаци, значи вие сте централен глупак.

Ако кажете на една жена, че е права, вие или сте страшно умен, или сте страшно глупав.

Ако чиновниците всички решения на премиера срещат с единодушно одобрение, следва незабавно да си сменяш страната.

Ако вие сте красив момък и вървите през нощта с красиво момиче във всеки един град има опасност да ви набият и да изнасилят девойката, а в Пловдив обратно.

Ако ти кажа „да” няма да ме уважаваш. Ако ти кажа „не”, няма да ме обичаш. Затова ти казвам „не е изключено”.

Ако започнеш да пиеш в петък вечерта, то неделята ще стане 9 дена – пет работни и четири почивни.

Ако ме засърби лявото ухо и не мога да го почеша с дясната ръка, тогава ще си почеша дясното ухо с лявата ръка.

Ако вие спите с депутат, не значи още, че сте завързали връзки. Ще завържете връзки тогава, когато ви назначат на работа. Ето защо, много често ви се струва, че сте завързали полезна връзка, а в действителност все още просто Ви ебат.

Ако по-често дигате капака на компютъра си, отколкото роклята на жена си, то значи сте отдавна научен сътрудник.

Ако без да искаш настъпиш някой крак в тълпата, проследи да не е свързан с гъз, който трябва да целуваш утре.

Ако ви кажа да измислите рима на думичката хъс и вие ми кажете – пръст, значи сте
неискрени.

Ако има възможност да си пийнеш, но ти не го направиш, след това дори всеки ден да пиеш, все едно ще бъде с един път по-малко.

Ако искаш да не ти серат в устата не стой с отворена уста.

Ако се събудиш до Снежанка, значи сигурно е настъпила снощи Новата година.

Ако жената носи халка на ръката си, значи е омъжена, а ако носи обици – нищо не значи. Следователно ако носи халка и обици, значи, че е омъжена, но това нищо не значи

Ако вечер видиш в ресторанта възрастен мъж с младо момиче, което прилича да му е дъщеря, знай, че не му е дъщеря.

Ако започнеш да отваряш бирените бутилки с отварачка, значи страшно си остарял.

Ако искате да видите каква изненада съм ви приготвил – дръпнете ми ципа.

Ако мъж застане в задна прашка, счита ли се мъж и след това?!

Ако жената, с която си правил секс ти казва „мръсник”, значи си я наебал правилно.

Ако болният зъб го вадят на фона на високо включена музика, докторът въобще няма да усети болка.

via: e-bane.net

сряда, 2 септември 2009 г.

Една история за силата на човешкия дух

Тони Мелендез е роден в Никарагуа. Там медицината не била напреднала достатъчно и когато майка му е била бременна с него, доктора и е давал да пие лекарството Талидомин, поради което е роден без ръце. Сега той живее в САЩ, свири страхотно на кирата, кара кола ... с краката си и пее. Цялата история тук:
понеделник, 31 август 2009 г.

В какво да инвестираме по време на криза

Каквото и да разправя Станишев, очевидно е, че финансовата криза дойде и в България. И въпреки че по стар шопски обичай правителството обяснява че “такова животно нема”, животното вече е и в нашия двор и свирепо яде от доходите и спестяванията ни. За повечето хора тази криза е проблем, но за находчивите тя може да се окаже шанс за забогатяване. Номерът е да се възползваш от ситуацията и да направиш правилните инвестиции.

Една американска поговорка гласи: “никога не инвестирай в нещо, което яде”. Дълбоки слова, родени от здравословния прагматизъм.

Но в условията на криза изпитаните формули не работят. Нужни са нестандартни подходи и някои експерти съветват да влагаме пари не в депозити, ценни книжа и акции, а в жива сила.

Ето няколко идеи за хората със свободни капитали:

1. Инвестирайте във футболисти

На пръв поглед това е рискова инвестиция, но ако имате добър усет да откривате таланти, бихте могли да спечелите добре от нея. Особено ако се казвате Емил Данчев. Вярно е, че футболист като Бербатов не се ражда всеки ден, но и в България може да се печели от трансфери. Малки суми, но редовно.

Хубавото на футболистите е, че не изискват кой знае колко големи разходи. Един хубав екип струва пет-шестстотин лева, а дневните на един играч са не повече от 100 лева – 20 за храна и 80 за чалгаклуба, в който разпуска след тежките тренировки и мачове.

2. Инвестирайте във фолкпевици

Разходите в попфолка са по-големи, но и много по-доходоносни. Достатъчно е да намерите едно относително хубаво момиче и да вложите в него две-три хиляди евро за силикон и още толкова за плейбеци. Не е нужно да се охарчвате за дрехи и автомобили. Тях силиконът ще ги купи. Винаги се намират мъже готови на бартера “свирки за парцалки”.

Ако сте амбициозен предприемач, може да пуснете в интернет и някакво домашно порно с вашата изпълнителка, което ще й вдигне хонорарите многократно.

Оттам нататък нещата са лесни – участия по фолкклубове и по спални, които носят големи приходи. Най-хубавото на тези приходи е, че за тях не се плащат данъци. Историята не познава фолкпевица, която е издавала касови бележки.

3. Инвестирайтe в мутри

Модата на яките момчета с къси вратове и блестящ интелект сякаш поотмина, но пък да влезеш в някое заведение с десетина такива индивиди около себе си продължава да носи огромен обществен престиж и повишава с около 90 процента шансовете ви да правите секс.

Разходите за една мутра са около 50-60 лева на ден за храна и анаболи. Евентуалните приходи идват от това, че винаги може да ги пратите да помолят конкурентите във вашия бизнес да се оттеглят от пазара или направо да прехвърлят фирмата си на ваше име.

Практиката показва, че конкуренцията радушно откликва на подобни молби, особено ако е със счупени колена.

4. Инвестирайте в интелектуалци

Евтина, ала твърде съмнителна инвестиция. Интелектуалците не ядат много и се обличат бедно, но постоянно мрънкат. Чрез тях бихте могли да облъчвате обществото с всякакви удобни за вас тези от сорта: “за какво ни е тоя Европейски съюз”, “Русия е най-важния ни стратегически партньор”, “нужен ни е нов закон за културното наследство”, “да освободим туризма от ДДС” и т.н.

От тези мрънкания няма никакъв ефект, защото никой не ги слуша, но пък финансирайки двама-трима интелектуалци ще добиете самочувствието на меценат-патриот.

5. Инвестирайте в политици

Ако сте решили да вложите пари в политици, трябва много да внимавате кого купувате. Добрата новина е, че почти всички са на пазара. Лошата е, че не всеки си заслужава парите.

Първо огледайте екстериора на политика, в когото ще инвестирате. Той трябва да има относително нормален вид. Ако е грозен, или пък фъфли, цената му веднага пада с около 40 процента, защото обществото няма да приема сериозно посланията му (които всъщност са ваши послания).

После се поинтересувайте от досегашната му кариера. Експерти в търговията с политици съветват да не се купуват оборотни депутати – тоест такива, които вече са минали през няколко партии. Това е все едно да си купите кола, която преди вас е имала 4-5 собственици. Щом толкова често е сменяла притежателя си, значи има някакъв дефект.

Освен това при оборотните политици винаги има риск да ви зарежат, ако някой друг им плати повече от вас. Зарязват и пари не връщат.

След като си купите политик, инструктирайте го да не се изказва по никакви въпроси, за да не се изложи. Неговата работа е само да гласува законите, които са ви изгодни и в края на месеца да си получава хонорара, за който сте се разбрали.Както виждате, има много възможности за инвестиране в жива сила. В момента цените са паднали, предлагането е много по-голямо от търсенето и за неголяма сума може да си купите екземпляр от горепосочените професии в доста добро състояние.

Но с хората винаги има риск. Затова моят съвет е да си вземете куче. Кучетата са по-сърцати от футболистите, по-верни от фолкпевиците, по-почтени от интелектуалците и далеч по-интелигентни от политиците.

Copyright@Иво Сиромахов

петък, 21 август 2009 г.

Българските хотелиерски "шашми" a.k.a. на лъжата краката са къси

"Пристигналите на море гости с невероятни промоции за почивки изведнъж се оказват в капан. При настаняването става ясно, че изгодните цени са били валидни за март или октомври и хората трябва да доплащат за летните месеци. Други пък разбират на място, че трябва да сменят 2-3 хотела за седемдневна промоция, за да се запълвала легловата база. За тази "екстра" летовниците са поставени пред свършен факт. Трети, пристигнали с привлекателни оферти за 35 лв. на легло в двойна стая, научават на рецепцията, че трябва да плащат и комунална такса. Ако пък са и с малко дете, дължат по още 23 лв. на ден. Модерният през последните години ол инклузив на много места е в побългарен вариант. След като уж всичко е включено предварително в цената, чужденецът изведнъж научава, че е платил само за нощувки и храна. И че за чадър и шезлонг на басейна трябва да се бърка допълнително между 5 и 7 лв. на ден. В някои случаи от предплатения пакет се изключват и напитките, защото туристите злоупотребявали и се наливали денонощно. Родни тарикати стигат и дотам, че да печелят от минералната вода, като я подменят с чешмяна. Така прецакани туристи по схемата "български ол инклузив" си тръгват уверени, че никога повече няма да дойдат у нас.
При наемането на частни вили или стаи пък се прилага друг вид измама. Ниската цена се обявява за едно легло, но туристът е принуждаван да плаща всичките 3-4 в стаята. В пика на сезона пазарът е залят с хиляди обяви, които обещават морски изглед и лукс само срещу 10-15 лева! Това обаче е само в рекламата. Собствениците "случайно" пропускат да споменат дали обявената цена е за легло или за стая и когато летовниците пристигнат на място, разбират, че са излъгани. Обиграни хотелиери и ресторантьори прилагат всякакви номера, за да дерат клиентите си. Най-често срещаният трик е с допълнително начислена такса за кабелна телевизия, която естествено никъде не е обявена. Едва когато си е събрал багажа и си тръгва, туристът бива неприятно изненадан на рецепцията с новината, че дължи още 30-ина лева. Обяснението е, че кабеларката, която е гледал, струва по 3 лева на ден."

Типично за българина! Той никога не е можел да си представи живота в развитие. Винаги е искал да получи всичко сега и веднага, без да мисли за утре и без да има каквито и да било морални задръжки. Може ли да измами - мами и хич не му пука (понеже му липсва сиво вещество), че спечелените нечестно 20-50 лева днес всъщност са утрешната загуба на стотици хиляди. По този начин той копае собствения си гроб, но с голямо... вътрешно удовлетворение, че е надхитрил балъците (!) . Той не си дава сметка, че това надхитряне на балъците го доведе до най-голяма бедност. Колкото до шампионите по хитрост по морето, тяхната хитрост ще допринесе за още по-скорошно събаряне на безумните хотели ...уж фабрики за печалба. Не става! Трябва да се мисли, господа хитреци! Включително и за утрешния ден...

четвъртък, 6 август 2009 г.

Да си разменим проблемите, моля ?

Всеки от нас много пъти в живота си е казвал с недоумление израза "Да ти имам и проблемите". Изречение което изразява дълбокия потрес и учудване от дребничките неща които вълнуват изреклия горепосоченото человеци. Например някой си го боляла главата, друг бил безработен, трети чакал дете, четвърти нямал пари за РЕПЛАУ и ДИЕЗЕЛ, пети нямал пари да си плаща бендЗина та да си кара бентлито и прочие и прочие. Все неща които на нас самите ни се струват малки и незначителни, а призмата на собственото ни аз, ни кара да вярваме, че нашите проблеми винаги са по мащабни и значителни от тези на другото човек. В тази връзка си мисля какво ли щеше да се случи ако можеше да си разменяме проблемите. Т.е. дали щеше да ни накара да се отрезвим бързо от самозаблуждението за върховенство на нашата проблематика или пък щеше да стане едно такова весело и накрая да ревем да ревем всички заедно ?

четвъртък, 30 юли 2009 г.

Това е живота
вторник, 28 юли 2009 г.

Модерниот поп-фолк текст или алтернативен начин да си кажеш какво искаш !


Теодора - Горещо Място

"Целуни ме на едно горещо място.
На кое ли? На морето, много ясно.
Заведи ме на луксозна яхта бяла,
по курорти,за които съм мечтала."

Харесват ми новите поп - фолк парчета...


Какво разбираме обаче от горецитирания текст на песента? Със сигурност разбираме няколко неща:

1. Лирическата героиня иска да бъде целуната, но не къде да е, ами на място което е с високи температурни показатели, т.е. тя има панически страх от ласките по студените места, като например в планината и би желала когато я милва любимия човек задължително да го извършва в подходяща обстановка и при подходящи температури. "Много ясно" добавя нотка на досада в началните изречения на припева, от което става видно, че лирическата героиня очаква от момъка й да знае добре за нейните заветни желания.

2. Девойката която изразява своите желание в припева на песента не е обикновенно момиче! Тя знае какво иска! Тя не може да отиде на морето със обикновен транспорт, което най - вероятни изключва мотриса, автобус, а дори и самолет. Разбираме за нейният вкус към лукса и способността на разпознаването на скъпите яхти от не толкова скъпите такива, т.е. белите яхти са хубави, останалите не стават за нищо и са само за плебеите. Все пак всеки втори балък от квартала има черна яхта и само се излага пред всички. Друг е въпроса, че в нашата не толкова добре разположена спрямо морето държава едва ли възлюбеният ще може да я заведе по далече от маршрута Свети Влас - Златни Пясъци - Балчик да кажем, но пък може би това е някаква метафора, тя най - вероятно не търси самото първично "завеждане" а по - скоро близостта с любимия.

3. Очевидно героинята е Българка. Тя харесва родните курорти и явно е мечтала за тях. Разбирам за завидното и желание да бъде разведена между чудните празни хотели на Златни Пясъци или на още по прекрасните бетонови възли в Слънчев Бряг и прилежащият му Свети Влас. Друг е въпроса ако ТЯ харесва не толкова модерните но пък силно балканско битови курорти като Приморско, Китен, Обзор и т.н.т., но пък ако харесва само лукса (което установихме по горе) ще и бъде максимално трудно да съчетае него със амбулантните търговци на разни боклуци из тези ми ти наши "курортни" градчета, хилядите кебапчийници и бозаджийници, понички, тениски "Секс инструктор", мръсните плажове, еФтините квартири, суджука дето се суши по терасите, миризмата на ракия и домашно вино, различните ромски оркестри по десетките кръчми, мръсотията, джипчиите, и прочие, т.е. очевидно е налице някакво вътрешно противопоставяне на изконните и желания - или незнае какво иска или просто мечтае за нещо различно от простото и скучно ежедневие в 105-ти блок в Люлин 6 или 405 у Владиславово... въпрос на вкус разбира се...

Очаквам следващите желания-послания към родната младеж, отправени от родните ни девойки, да бъдат също възпяти във весели поп-фолк песни, те ще помогнат да се опишат новите тенденции в необходимите неща които ние мъжете трябва да правим за да ги докараме до някаква душевна нирвана и освен това ще ни е по лесно за възприемане някак си. Колко романтично е само да не казваш на половинката си какво искаш, ами да създаваш лирика от всеки свой копнеж и желание. Могат да се възпеят например: нуждата им да бъдат обсипани с камъни "сУароцки", да се лъзнат зимъска по белите писти на чоБанско или пък за това колко много мечтаят за ония страхотни сандалки на лу Витон-а от само 120 ЕВРА дето си ги купила Мимито на промоция от "Мола" ... предстои интересно фолк - лято ;)

P.S. Простете за черния цвят на тази очевидно не толкова луксозна яхта....
четвъртък, 23 юли 2009 г.

Перфектната диета

Специално за всички дами публикувам перфектната диета. Тя ще им помогне да влязат в полезрението на половината самоуважаващи себе си дебеловрати чичковци от кварталното кафе - каращи последен модйел "цедка" от 1998 година и със сигурност ще им повдигне самочувствието до невиждани висоти :)

Закуска
 • Две стафиди
 • Половин слива
 • 1 чаена лъжичка син камък
Обяд
 • 1 лешник
 • 3 зърна черен пипер
 • 2 листенца магданоз
Вечеря

 • 2 твърдосварени зърна леща
 • 1 скилидка чесън
 • 1 стръкче копър
Успех !

сряда, 22 юли 2009 г.

Кратък курс по обща култура

В последно време културата на българина става все по-обща. Тенденцията е в следващите 5-10 години тя да изчезне напълно, но дотогава все пак ще се наложи да поназнайваме нещичко, за да не се изложим, когато попаднем в смесена компания. Особено важно в един светски разговор е да сте компетентни за най-значимите обществени събития – коя зодия е Преслава, къде е пил снощи Валери Божинов и кога ще е поредната сватба на Софи Маринова и Дачо, че се изнервихме вече.

По тези теми всички разговарящи са добре подготвени и лафът върви леко. Но може да се случи в компанията да има любознателна кандидат-студентка, която иска да се информира по някакъв проблем, свързан с академичното й бъдеще. Например: колко са планетите в Слънчевата система, кой е открил Америка, или кой е авторът на “Опълченците на Шипка”.

Подобни въпроси създават жестоко интелектуално напрежение в събеседниците. Те изискват широки енциклопедични познания, каквито повечето хора нямат. Това е шанс за вас да блеснете, като пуснете тежката артилерия на своята ерудиция. Достатъчно е да изкажете следните безспорни тези:

Литература

Иван Вазов е автор на “Под игото”, а Алеко Константинов на “Бай Ганьо” или обратното. Разликата между двамата е, че Вазов не е убит, а Алеко е убит и е хижа на Витоша. Шекспир е англичанин, а Паулу Коелю не е. Паулу Коелю определено е по-добър писател от Шекспир, защото отговаря на много въпроси и казва много житейски истини, а Шекспир на нищо не отговаря и не ти казва никакви истини.

Хари Потър е магьосник, а Д’Артанян е мускетар и ако съдим по името му е арменец. Българска история

Българската държава е създадена отдавна. Била е под турско робство и виновен за това е Ахмед Доган. Като не живеят в България, откъде-накъде ше ми гласуват. Имало е златен век по времето на цар Симеон, преди да му реституират горите.

Азбуката е написана от Кирил и Методий и се казва кирилица (или май беше методиевица?). В нея липсват буквите “4” и “6”, което означава, че нашите предци не са можели да напишат думата “4ере6ка”, бахти загубената азбука.

Ботев и Левски са били революционери, а единият от двамата е бил поет. В момента са футболни отбори и Ботев за малко щеше да изпадне. Митю вън завинаги!

Световна история

В Египет е имало пирамиди, фараони и балъци за милиони. А в Рим е имало императори – Цезар, Нерон, Калигула. Те вероятно са слушали чалга, защото днес повечето чалготеки са кръстени на тяхно име. Колумб е открил Америка, а Джордж Буш-младши почти я закри.

География

Земното кълбо е общо-взето кръгло. Континентите са няколко. Европа, Африка и некви други. Има и океани и морета, които са пълни предимно с вода. Най-известните морета са Слънчев бряг и Кушадасъ. Най-големият връх е Еверест, преди възродителния процес се е казвал Джомолунгма. Париж е столица на... една от държавите, след малко ще се сетя коя. В Париж продават страхотни обувки, една приятелка си е взела оттам много сладурски сандалки само за 120 евро, представяш ли си?

Естествени науки

Човекът е произлязъл от маймуната, а в момента тече обратният процес. По едно време е имало и динозаври, но те са измрели от скука, защото попфолкът още не е бил открит.

Сред най-важните открития за човечеството са колелото и топлата вода – оттам идва изразът “ти откри топлата вода”. Сега учените са направили някакъв Голям Адронен Колайдер, който или ще избухне или няма да избухне, но тия неща принципно не са хубави.

Напоследък се появи глобално затопляне, но въпреки това парното поскъпва. Икономика

Живеем във времена на световна финансова криза, което означава, че всичко в мола или ще поскъпне или ще поевтинее. Хората ще загубят или спестяванията си, или работата си, а някои ще загубят и живота си. Китайците ще стават все по-силни икономически, ще тръгнат от Илиянци и постепенно ще завладеят целия свят. Оттам идва изразът “номерът на китайката”.

Ще става все по-лошо. И за всичко, както винаги, са виновни евреите.

Космонавтика

Първият космонавт е Юрий Гагарин (или Юрий Галев). Но той всъщност не е първият, защото преди него в космоса е летяла някаква кучка. Така е то, кучките винаги се вреждат първи.

Музика

По принцип Моцарт е голям композитор, но Тони Стораро направо кърти мивки. Егати пауъра. Операта е много хубаво нещо, тя е до паметника на Стамболийски. Българската попмузика е в небивал възход и разбива всички чартове в MTV. Вярно, Мадона не е лоша певица, има чат-пат некви хитове, но все пак Графа е спечелил много повече музикални награди от нея.

Както виждате, общата култура не е нещо непостижимо. Научете наизуст гореизложената информация и ще бъдете признат за изключителен ерудит в светските среди, за човек от категорията “бахти колко е умен тоя пич, не е истина просто”.

Успех!

Иво Сиромахов