четвъртък, 19 март 2009 г.

Отворено писмо

До г-н Георги Първанов, президент на Република България и върховен главнокомандващ на ВС на Република България
До г-н Сергей Станишев, министър председател на Република България
До г-н Николай Цонев, министър на отбраната на Република България


Отворено писмо

Уважаеми г-н Първанов,
Уважаеми г-н Станишев,
Министър Цонев,

Ние воините от мобилизационния резерв на Българската армия, членове на клуб „Българско войнство“ към ПП ГЕРБ Варна изказваме своето огорчение относно акта за присъждане на офицерско звание на старши офицер от Българската армия на г-жа Емел Етем Тошкова. Липсата на каквато и да е сериозна мотивация за даването на звание майор от мобилизационния резерв ни дава основание да мислим, че държавата в лицето на нейните политически представители във властта се отнася несериозно и с пренебрежение към българската армия, към тежкия и отговорен труд на българските воини, лишенията и несгодите, които търпят техните семейства както и към българския народ, който издържа своята армия със данъците, които плаща.
Ние сме съгласни с изказването на министър Цонев, че съгласно закона има право да произвежда в офицерско звание, но не можем да приемем, че всеки гражданин, който е показал „своя бойки дух в работата си, заслужава да бъде част от офицерския корпус." Препоръчваме на министър Цонев да прочете внимателно законите и правилниците третиращи материята за изискванията към постъпващите в армията кадрови военнослужащи за да разбере колко много и какви сериозни принципи е пренебрегнал със своето странно решение.
Ние не искаме да се занимаваме с личността на г-жа Тошкова, как, къде и по какъв начин се проявява нейният „бойки дух“. Това българските граждани знаят добре.
С това писмо ви предупреждаваме за вредната и опасна за българската армия тенденция да се пренебрегват основни принципи във военното строителство и за това, че е време да спрете с лаическите действия в тази област, очевидно непозната за вас.

Клуб „Българско войнство“ към ПП ГЕРБ Варна

Няма коментари:

Публикуване на коментар