понеделник, 18 май 2009 г.

Да докажем, че България може !

На 7-ми Юни гласувай с Бюлетина N:3 за ГЕРБ !


Кандидати за дупутати в ЕП от ПП ГЕРБ

Румяна Русева Желева 1. Румяна Русева Желева

Доктор по социология на Университета “Отто фон Герике”, Германия. Гост-професор по европеистика в Университета в Магдебург, Германия. Евродепутат (2007-2009), Председател на българската делегация в парламентарната група на ЕНП-ЕД. Член на Комисията по регионално развитие и Комисията по заетост и социални въпроси в Европейски парламент. Член на Делегациите на ЕП за връзки със страните от Машрек и за връзки с Иран.

Владимир Андреев Уручев2. Владимир Андреев Уручев

Магистър, експерт по енергетика. Главен инженер на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” (2000-2007). Евродепутат (2007-2009), член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП. Зам. член на Комисията по Индустрия, изследвания и енергетика. Член на групата на ЕНП (Християндемократи) и ЕД в ЕП. Владее английски и руски.

Илиана Найденова Иванова3. Илиана Найденова Иванова

Магистър по международни финанси, Университет Тъндърбърд, САЩ. Експерт по финансов и инвестиционен анализ, ипотечно финансиране и финансови отчети с трудов стаж и в САЩ. Държавен експерт и координатор международни финансови институции в Министерство на горите и земеделието. Владее английски, френски и руски.

Емил Стефанов Стоянов4. Емил Стефанов Стоянов

Завършил литература в Пловдивския и Лайпцигския университет. Основател на университетското издателство в Пловдив и издателство Пигмалион. Заместник генерален директор на Българската национална телевизия през 1998 г. Създател на първата в България новинарска телевизия Европа. Носител на почетния кръст на президента на Република Австрия за наука и изкуство. Учредител на фондация “Пигмалион”. Владее немски и английски.

Мария Иванова Неделчева5. Мария Иванова Неделчева

Асистент-професор и научен изследовател в Института по политически науки, Бордо, Франция. Двойна докторантура в Бордо, Франция, и Брюксел, Белгия. Експерт по политическите партии и анализ на режимите в Европа и света, европейско и национално законодателство и конституционно право. С опит в международни проекти и програми, свързани с европейските структурни фондове. Владее френски, английски, руски.

Андрей Андреев Ковачев6. Андрей Андреев Ковачев

Доктор на природонаучните науки в Университет на Саарланд, Германия. Регионален директор за Централна, Източна Европа и ОНД (Eлсeвир B.V., Амстердам).
Заместник-ръководител на експертната комисия по Външна политика и Европейски въпроси към ПП ГЕРБ. Владее английски, немски, френски, руски, испански.

Моника Ханс Панайотова7. Моника Ханс Панайотова

Бакалавър Международни отношения – УНСС, София, Магистър Международни икономически отношения, специализация Управление на Международни проекти. Председател на МГЕРБ. Директор „Проекти и връзки с обществеността“ в Института за икономическа политика, София. С опит в изготвянето и реализирането на международни проекти и доклади по актуални европейски въпроси. Владее френски и английски.

Преслав Пламенов Борисов8. Преслав Пламенов Борисов

Магистър по бизнес администрация в Бъкингамски университет, Беликобритания, и агрономство в Лесотехнически университет, София. Защитени множество квалификационни степени на Международната асоциация по зърното и фуражите (ГАФТА). Успешно заемал ръководни длъжности през последните 9 години в търговски и финансови фирми. Член на експертната комисия по земеделие към ПП ГЕРБ. Владее английски и руски.

Росица Пенчева Пенчева9. Росица Пенчева Пенчева

Магистър по право и международни отношения в CУ “Cв. Климент Охридски”. Юридически сътрудник в Български институт за правни инициативи по темите свързани с анализ на съдебната реформа в България. Асистент в Съвета на Европейския съюз (Генерален секретариат) в Правна дирекция – Контрол на качеството на законодателството, Брюксел.

Станислав Христов Петков10. Станислав Христов Петков

Магистър инженер по топлотехника в ТУ, София, магистър инженер по газоснабдяване в МГУ, София. Експерт по изграждане на топлотехнически системи и инсталации на природен газ. С опит в разпространението и продажбата на природен газ, изработване на проектна документация и координиране с органите на държавната власт и неправителствения сектор. Владее английски и руски.

Ана Владимирова Страшимирова11. Ана Владимирова Страшимирова

Доктор по Международно частно право. Главен асистент във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър”. Експерт в областта на морското право, опазването на морските ресурси и правото на ЕC. Член на УC на Сдружение “Българска асоциация по морско право”. Член на Съюза на учените във Варна, член на Комисията за работа с младите учени към съюза на учените в България. Владее английски и руски.

Стефан Иванов Шилев12. Стефан Иванов Шилев

Главен асистент доктор по екология и биотехнологии в Аграрен Университет, Пловдив. Докторантура, защитена в Кралство Испания. Специализации по НАТО в Чехия, Испания, Хърватска. Експерт в екологични научни проекти на Европейската научна фондация. Мнoгoбройни участия в научни конференции и конгреси в страната и чужбина. Владее английски, испански и руски.

Павлина Стоянова Николова13. Павлина Стоянова Николова

Доктор по европейска политика от Университета на Западна Англия, Бристъл, Bеликобритания. Хоноруван асистент към катедри Международни отношения и Европейски науки в Западно английски университет (Бристъл, Великобритания). Асистент към Дирекция “Регионална политика, Околна среда и Селско стопанство” в Сдружението на регионите в Страсбург, Франция. Владее английски, френски и испански.

Делян Александров Добрев14. Делян Александров Добрев

Бакалавър по икономика от Университет Уеслиан, САЩ. Ръководител проект в Районен съд Хасково. С опит в изпълнението на програми “Административен капацитет”, “Регионално развитие”, ФАР. Директор на дирекция в областна администрация - Хасково (2002-2004). Владее английски и руски.

Мария Йосифова Рабаджийска15. Мария Йосифова Рабаджийска

Магистър по “Превод и интеркултурна комуникация”, ПУ “Паисий Хилендарски”. Мениджър в Хипермаркет Интера - Пловдив. Управлява проекти по програми ФАР и Конкурентоспособност. Главен специалист “Евроинтеграция и икономическо развитие” община Раковски. Участие в проекти на “Фондация за реформа на местното самоуправление”. Владее английски и френски.

Ренета Рашева Рашкова16. Ренета Рашева Рашкова

Магистър по европеистика от Русенски университет “Ангел Кънчев” и публична администрация от Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Консултант по въпросите на миграцията и трафика на хора. Мениджър “Маркетинг и връзки с обществеността ” (2004-2007). Директор на Информационен център на ЕНП-ЕД в Русе. Общински съветник в Община Русе.

Ангел Атанасов Джaлъзов17. Ангел Атанасов Джaлъзов

Магистър по право, CУ “Св. Климент Охридски”, по международни финанси, Университет RSE, Холандия, по екологичен мениджмънт, Университет в Амстердам, Холандия. Изпълнителен директор на международна консултантска група специализирана в предоставянето на правни и финансови услуги. Владее английски, немски, холандски и руски.

1 коментар: