четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Основните човешки права

...формулирани от Сю Бишоп

1. Да бъде приеман като равен, независимо от пол, расова и национална принадлежност, възраст и физическо състояние.
2. Да бъде уважаван.
3. Да взема решение как да прекарва времето си.
4. Да помоли за това, от което се нуждае.
5. Да пита за мнение относно своята производителност на труда, поведение, облик.
6. Да бъде изслушван и възприеман сериозно.
7. Да има собствено мнение.
8. Да се придържа към определени политически възгледи.
9. Да плаче.
10. Да прави грешки.
11. Да казва "не", без да изпитва чувство на вина.
12. Да отстоява своите интереси.
13. Да установява своите приоритети.
14. Да изразява своите чувства.
15. Да казва "да" на самия себе си, без да се чувства егоист.
16. Да променя своето мнение.
17. Понякога да преживява неуспех.
18. Да казва "аз не разбирам".
19. Да прави заявления, не изскващи доказателства.
20. Да получава информация.
21. Да има успех.
22. Да отстоява своята вяра.
23. Да се придържа към собствена ценностна система.
24. Да има време за вземане на решения.
25. Да поема отговорност за собствените си решения.
26. Да има личен живот.
27. Да признава незнанието си.
28. Да се променя/развива.
29. Да избира дали да се включва или не в проблемите на другите хора.
30. Да не носи отговорност за проблемите на другите хора.
31. Да се грижи за себе си.
32. Да има време и място за уединение.
33. Да бъде индивидуалност.
34. Да иска информация от професионалисти.
35. Да не зависи от одобрението на други хора.
36. Да съди сам за собствената си значимост.
37. Да избира как да постъпва в определена ситуация.
38. Да бъде независим.
39. Да бъде себе си, а не онзи, когото околните искат да видят.
40. Да не се оправдава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар