понеделник, 21 декември 2009 г.

Смахнати мисли и афоризми

 • Ако в политическите басни се говори за животни — значи времената са нечовешки.
 • Ако водата ти стигне до устата, тогава — горе главата!
 • Ако си без гръбнак, не излизай от кожата си.
 • Бъди реалист — не казвай истината.
 • В ада дяволът е положителен образ.
 • В борбата на идеите загиват хора.
 • В действителност всичко е съвсем не така, както наистина.
 • В началото бе Словото. По-късно започна Мълчанието.
 • В някои извори на вдъхновението музите си мият краката.
 • Винаги съществува и по-остра тъпота.
 • Всеки век си има своето средновековие.
 • Всеки зрител носи в театъра своя акустика.
 • Всички хора са равни. След съответна обработка.
 • Всичко е в ръцете на човека, затова те трябва да се мият често.
 • Да живее черното минало на Африка!
 • Джуджетата най умеят да препъват — това е тяхното ниво.
 • До дълбоката мисъл трябва да се издигнеш.
 • Железни хора — изобщо не чувстват веригите като чуждо тяло.
 • Животът заставя човека да извърши много доброволни постъпки.
 • Животът отнема на хората твърде много време.
 • Животът се върти в кръг, все по-близо до гърлото.
 • За да достигнеш до извора, трябва да плуваш срещу течението.
 • За съжаление са тези, които виждат звезди само, когато ги светнат през зъбите.
 • Зад всеки ъгъл ни дебнат нови посоки.
 • И всички да си затворят устите, въпросът си остава открит.
 • Има фабрики за гении, но не им доставят суровини.
 • Имаше две възможности: или да застана на тяхната платформа, или да увисна над нея.
 • Имаше чиста съвест — никога не беше я употребявал.
 • Истинският мъж е мъж дори тогава, когато е гол.
 • Историята е съвкупност от факти, които не е трябвало да бъдат.
 • Кладите не просветляват тъмнината.
 • Когато си на върха, имаш оправдание, че не можеш да отидеш по-нагоре.
 • Който няма нищо общо с изкуството — да няма нищо общо с него! Ясно ли е?
 • Където смехът е забранен, обикновенно не дават и да се плаче.
 • Липсата на мисъл убива. Другите.
 • Любовта към Родината не признава чужди граници.
 • Навремето и вечноста е била по-трайна.
 • Не е за вярване, но лъжата е съществувала и преди да изобретят книгопечатането.
 • Не е кой знае какво да кажеш: „Съм!“ Важното е да си.
 • Не се бори със себе си — ще загубиш.
 • Не съм съгласен с математиката. Сумата от нули е страшна величина.
 • Неосъществените дела предизвикват катастрофална липса на последици.
 • Ние обичаме нашият вътрешен глас да идва отвън.
 • Нравите падат във все по-луксозни кревати.
 • Някои големи думи са толкова кухи, че в тях може да затвориш цели народи.
 • Някои дотолкова са изпреварили своето време, че се налага да го изчакват на определените за целта места.Пояснение: На руски и полски „определените за целта места е синоним на затвор
 • Някои искат да разбират това, в което вярват, а други — да повярват в това, което разбират.
 • Ония, на които идеята им е все на устата, често я завират и другаде.
 • От нули е лесно да направиш верига.
 • Понякога вкарват контрабандно истината в тези страни, където тя не се цени.
 • Понякога трябва да замълчиш, за да бъдеш изслушан.
 • Пробил си стената с главата си. И какво ще правиш в съседната килия?
 • Прозорецът към света може да се затули и с вестник.
 • Първо премисли, преди да почнеш да мислиш.
 • След изчистване на Историята от лъжите не е задължително да остане истината. Може и нищо да не остане.
 • Спрете Земята! Искам да сляза!
 • Сънищата зависят от положението на спящия.
 • Хората бъркат законите с правата.
 • Човекът е страничен продукт на любовта.
 • Щом куца, значи върви.
 • Кажи ми с кого спиш, за да ти кажа кого сънуваш.
 • Мнозина от моите приятели ми станаха врагове, мнозина неприятели се сприятелиха с мене, а равнодушните ми останаха верни.
 • Винаги се утешавам с мисълта, че звездите, които потъват в езерото, са бездомни.
 • Забелязал съм, че хората обичат такива мисли, които не ги принуждават да мислят.
 • Винаги съм бил против разпускането на харемите. Жените наистина се включват в обществения живот, но евнусите оказват доста голямо влияние върху него.
 • Не понасям философите, които върху чужди глави цепят косъма на четири, при това с помощта на топора.
 • Говоря за неща толкова стари, че човечеството вече не ги помни.
 • Пришивам кръпки върху човека, за да му прикрия голотата.
 • Предложено ми е от провинцията да им пиша евтини мисли срещу нисък хонорар.
 • Бих желал Давид да убиеше Голиат с арфа.
 • Така съм изпълнен с оптимизъм, че ни троха повече не мога да поема.
 • Принуден бях да разперя криле, нали ме хвърлиха от небето без парашут.
 • Не смятам, че този, който има една душа, е „дребен собственик“.
 • Смятам антропологията за псевдонаука. Нейната дефиниция за човека е пренаселила света.
 • Аз съм за смъртното наказание. Но и против него — като награда.
 • Обичам човека. Никога не бих го създал.
 • Предпочитам надписа”Вход забранен”пред „Изход няма“.
 • Видях големи актьори да играят себе си. Тогава разбрах колко биха били малки, ако не бяха толкова големи.
 • Лицето на врага ме поразява тогава, когато видя колко много прилича на моето.
 • Мисля, че някои владетели биха отрязали ръцете на поданиците си, ако не им бяха потребни за ръкопляскане.
 • Не можеш да разчиташ на човешката памет. За съжаление — също и на забравата.
 • Докоснах Венера Милоска. „Ръцете долу!“ — каза тя. Комплекс.
 • Не зная дали рибата би била няма, ако би имала толкова тайни, колкото ние.
 • Никога не бих се самоубил. Вярвам в човека — винаги ще се намери услужлив убиец.
 • Другиосмели всичко, а аз незаслужено обирам лаврите на сатирик.
 • Познавах една личност, която имаше толкова абсолютно фалшив слух, че ако го беше подкрепила с теория, би заела без съмнение възлово място в историята на музиката.
 • За него ми говореха:”Той е лъв!„Но какво да се прави-нямаме пустини. Трябва да го дадем в цирка, в зоологическата градина или пък препариран-в музея.
 • Присъни ми се действителността. Събудих се с облекчение.
 • Гледахме се един друг в очите. Аз видях само себе си, тя също себе си.
 • Понякога дяволът ме изкушава да повярвам в бога.
 • Исках да кажа на света само една дума. Понеже не успях, станах писател.
 • Нашите възгледи се покриват. Работата обаче е в това — кой кого покрива.
 • Сезам, отвори се, искам да изляза!
 • Кога се поражда песимизмът? Когато се срещнат два различни оптимизма.
 • Кой чува как расте тревата? Косачът.
 • „Хората са тор на историята“? Тогава трябва да се осигури колкото е възможно по-скоро изкуствен тор.
 • Светът без психопати? Би бил ненормален.
 • В какво вярвам? В бога, ако съществува.
 • Литература на фактите? Някои факти не я желаят.
 • Мислите, че този автор е постигнал малко? Та той е понижил общото ниво!
 • Защо пиша кратки афоризми? Защото ми недостигат думи.
 • Дали изкуството трябва да бъде разбрано? Да, но само от адресантите.
 • Да не обръщаме гръб на действителността? Та нали действителността ни обгръща отвсякъде.
 • Къде са залежите на мъдростта? Обикновено там, където са заровени.
 • Не искай от живота невъзможното. Защо? Защото възможностите му са неограничени.
 • Как ще познаят свободата тия, които не са я познавали? Могат да заподозрят в нея още една маска на тирана.
 • Кой не е на страната на човека? Но не всички са на вътрешната.
 • Питаш, мила госпожо, колко дълго са отлежали моите мисли? Шест хиляди години, прекрасна.
 • Искаш да пееш в хор? Погледни най-първо в палката на диригента.
 • Ударил съм встрани? Точно там беше целта ми.
 • Трябва ли хората да бъдат от желязо? Струва ми се, че понякога те трябва да бъдат от плът и кръв.
 • Питаш ме как свири оня виртуоз? В неговото изпълнение имаше нещо човешко:той сбърка.
 • Допустимо ли е човек да минава покрай истината? Да, ако я изпреварва.
 • Какво е деформирало лицата им? Може би надутите думи.
 • Подхвърли своите мечти на враговете си-може да загинат при тяхното реализиране.
 • Не трябва да се разсмиват беззъбите тирани.
 • Страшно е да плуваш срещу течението на нечиста река.
 • Внимавай, може би си залог в чужда лотария!
 • Живей съвременно, ако не можеш да отложиш това за друго време!
 • За да се изкачиш на високо, трябва да си свиеш крилата!
 • Към своята мъдрост прибавяй по нещо и от чуждата глупост!
 • Вийте! Ще се почувствате по-млади с милион години!
 • Хора, живейте, докато не е излязла мода да се прави нещо друго.
 • Внимавайте с драматизирането на живота! А ако се намерят по-добри изпълнители за вашата роля?
 • Не се ръкувайте с отворени обятия – не позволявайте на хората да ви разпъват.
 • Поздравявайте се с подаване на ръка! Ще се увеличи употребата на сапуна.
 • Не вярвайте на приказките! Всичко е било истина.
 • Не търси помощ през нощта. Можеш да събудиш съседите.
 • Не фамилиарничи със себе си!
 • Смейте се до сълзи: на оптимистите и на песимистите.
 • Помнете, когато дяволът желае да ритне някого, никога няма да го ритне с конското си копито, а с човешки крак.
 • Създавайте около себе си мит, боговете не са започвали иначе.
 • Мерете се в целта само от сигурно разстояние!
 • С шапка на шут не можеш да се кланяш.
 • Внимавай-когато славата ти хвърля блясък, твоите врагове имат предимство-дебнат в сянка.
 • Можеш да се намериш на дъното, без да си достигнал дълбочина.
 • Пазете се, този критик потапя нож в мастило!
 • Поставят точка под въпросителната!
 • Трябва да се живее с индиго-в случай че изчезнеш, да имаш доказателство, че си съществувал.
 • Между големите старай се да бъдеш джудже, между джуджетата – великан, между себеравните – равен.
 • Бъди сантиментален! Това ще ти позволи да си спомниш за отдавнашни трагедии.
 • Не ходи по изтъркани пътища – ще се подхлъзнеш!
 • Бъди свой собствен министър на вътрешните си работи!
 • Цени думата! Всяка една може да бъде твоята последна дума!
 • Ако трябва да свириш тревога, свири, дори да не си на длъжност тръбач!
 • Помни, ако твоята позиция е вече загубена, можеш да я превземеш!
 • Не пропилявай енергията, получена при търкалянето надолу!
 • Бъди алтруист-уважавай егоизма на другите!
 • Влизай в себе си, без да чукаш!
Горното е дело на полския афорист Станислав Йежи Лец
via dreamshall

Няма коментари:

Публикуване на коментар