понеделник, 10 май 2010 г.

Няколко важни житейски въпроса

    * Има ли право людоедът да говори от името на тези, които е изял?
    * Кога ще изстреляме снаряд на мисълта отвъд границите на разума?
    * Как да се преведе въздишката на чужд език?
    * В дома на обесения не се говори за въже. А в дома на палача?
    * Кога човек ще покори междучовешкото пространство?
    * Трябва ли мисионерът да смята, че с шегите си е изпълнил своята мисия?
    * Да страдаш от сърдечна болка и да не бъдеш лирик? Защо?
    * Разголените жени интелигентни ли са?
    * Пробил си стената с главата си. Какво ще правиш в съседната килия?
    * А може би твоят бог би искал да го хвалиш пред другите богове?
    * На чия сметка живеят хората в чуждите спомени?
    * Има ли право човек да се смята за автор на нежелани мисли?
    * Ако людоедът яде с нож и вилица-това прогрес ли е?
    * Задължен ли е човек-когато открие нещо ценно у себе си-да донесе за това в най-близкия участък на милицията?
    * Мисленето функция на обществото ли е или функция на мозъка?
    * Всички хора са актьори. Откъде да се вземе за всички репертоар?
    * Може ли сатирикът да спи спокойно, когато му се присънва гърбушка върху камила?
    * Достатъчни ли са думите, за да бъдат наситени всички уста?
    * Историци на изкуството, намерихте ли вече стила на сътворението на света?
    * Ще стигне ли човек някога до такова морално ниво, че да може да създаде за номадите подвижни затвори?
    * При гласуването за колко гласа се брои гласът на историята?
    * Винаги се боя от тия, които настояват за власт над душата. Какво правят с тялото?
    * Дилетантите убиват майстора още в първия бой. Но ако възкръсне?
    * Ние сме си поделили боговете, но как те са поделили нас?
    * Още веднъж ще започна отначало. Но как преди това да завърша?
    * Мисловната продукция дали успява да настигне естествения прираст?
    * Говореха за него с подчертано възхищение:"Настига гениите!" Запитах разтревожен: „С каква цел?“
    * Каква друго ни задържа на земята освен земното притегляне?
    * Населяването на света е лесно. Обезлюдяването му е лесно. Тогава къде е трудността?
    * Сред людоедите дали има вегетарианци?
    * Времето върши своето. А ти, човече?
    * Възможно ли е чистите ръце да бъдат по-дълги?
    * Откъде вятърът знае в коя посока да духа?

Станислав Йежи Лец

Няма коментари:

Публикуване на коментар