четвъртък, 29 септември 2011 г.

Новият смисъл и съдържание на понятието "ЦИГАНИН"


Що е то национализъм и има ли почва национализмът в българската политика на съвременния етап на развитие и европейски конкретики. Първа критична бележка: винаги се тръгва от теоритичното познание и формулиране същността и съдържанието на понятието. Новият смисъл и съдържание на понятието ЦИГАНИН: Човек ,който краде, лъже, далавери, не плаща данъци, осигуровки, живее на гърба на държавата, не е отговорен при отглеждане на децата си по отношение на възпитание, образование и прочие. В този аспект понятието циганин на съвременния етап губи своя ЕТНИЧЕСКИ смисъл и все по-вече се изпълва със СОЦИАЛНО съдържание. Етническото понятие е ром, роми. Или в ромската общност от 60 до 80% са цигани. И при българите има хора които могат да се подведат под горните социални характеристики. По моему при българите относителният дял на циганите е някъде около 10-15% при тези, които ходим по земята, докато при българите, които пъркат в небесата този % е значително по-голям и може да се каже, че достига нъкъде около 90% при екс политическия елит. С тази разлика, че циганите от ромския етнос живеят на гърба на децата си, детски социални помощи, докато нашего брата българският циганин от политическия и журналистическия елит, краде, далавери, приема консултански, рушвети и комисионни по няколко десетки милиона в името на децата, на отрочетата, които трябва да живеят като натурализирани американци, французи, англичани и прочие, но затова са необходими барем милион в чуждестранни банки.Това е съществената разлика между циганите от ромски произход и циганите от българския етнос.Така че, циганизацията е всеобщо социално явление в българския обществено - политически живот днес. И страхът е да не се осъзнае тази обективност. Защото тогава трябваше първом да се набутат в язовирите министерствата на веселията и тогава да се горят къщите на цар Киро. И прочие и прочие. Обективността не може да стои в торба, тя винаги намира начин да се прояви. Колкото по бързо се осъзнае, толкова по малки ще бъдат отрицателните общественополитически последици. А колкото до национализма, като политика в полза на собствения народ, в полза и интерес на българската нация, та в този аспект национализмът трябва да е лицето на всяка една българска партия. Именно интернационализмът и глобализмът, който го смени след 1989г. преобладава в българската политика, дойде в повече на обикновения българин. Дефицита на национализъм в основните партии е предпоставката, която роди партии на национално-патриотична основа, която създава етнически проблеми и ни излага пред ЕС.

Текст: Милка Иванова

вторник, 27 септември 2011 г.

Сблъсъци в колайдера Катуница

Само седмица беше нужна на България да потвърди световната новина дошла от ЦЕРН и Северна Италия. А именно, че елементарни частици се движат по бързо от светлината. И така да се обори теорията на Айнщайн за относителноста, а в нашия случай и теорията на Дарвин... Подозренията на италианските учени са нови, но във фолклора на страната ни отдавна присъстват. Теорията, че които няма глава има крака, доскоро беше само в сферата на приложната география. Събитията в Катуница и последващите ги експерименти в по-голями градове успешно доказаха универсалноста на теорията.
Какви изводи могат да се извадят от експеримента?!
  1. Колкото е по-елемантарна частицата, толкова по-успешен е експеримента.
  2. Елементарната частица се сблъсква само с друга частица, която е различна от нея - цвят, език, възпитание...
  3. Елементарните частици в България се събират около отрицателно заредени ядра. Събирането им около положително заредени ядра е процес, които изисква повече енергия и средства и затова е енергийно неефективен...
  4. Много елементарни частици на едно място, не правят едно неелементарно цяло.
  5. Снимането на лицето на елементарната частица, води до отделяне на голям заряд енергия и последващо ускорение.
  6. Чуствителноста на елементарната частица е право пропорционална на количеството алкохол в кръвта и.
  7. Елементарната частица знае елеменарни фрази и/или химна на страната си, но не и смисъла на тези фрази и идеята на химна.
Общо взето изводите навеждат на една генерална хипотеза по теорията. А именно: Елементарната частица се движи по-бързо от светлината, защото не предполага неиното съществуване и скорост... Но за доказване на това, в друга статия за квантовата политика...

снимка: AFP
текст: Празното място