вторник, 27 септември 2011 г.

Сблъсъци в колайдера Катуница

Само седмица беше нужна на България да потвърди световната новина дошла от ЦЕРН и Северна Италия. А именно, че елементарни частици се движат по бързо от светлината. И така да се обори теорията на Айнщайн за относителноста, а в нашия случай и теорията на Дарвин... Подозренията на италианските учени са нови, но във фолклора на страната ни отдавна присъстват. Теорията, че които няма глава има крака, доскоро беше само в сферата на приложната география. Събитията в Катуница и последващите ги експерименти в по-голями градове успешно доказаха универсалноста на теорията.
Какви изводи могат да се извадят от експеримента?!
  1. Колкото е по-елемантарна частицата, толкова по-успешен е експеримента.
  2. Елементарната частица се сблъсква само с друга частица, която е различна от нея - цвят, език, възпитание...
  3. Елементарните частици в България се събират около отрицателно заредени ядра. Събирането им около положително заредени ядра е процес, които изисква повече енергия и средства и затова е енергийно неефективен...
  4. Много елементарни частици на едно място, не правят едно неелементарно цяло.
  5. Снимането на лицето на елементарната частица, води до отделяне на голям заряд енергия и последващо ускорение.
  6. Чуствителноста на елементарната частица е право пропорционална на количеството алкохол в кръвта и.
  7. Елементарната частица знае елеменарни фрази и/или химна на страната си, но не и смисъла на тези фрази и идеята на химна.
Общо взето изводите навеждат на една генерална хипотеза по теорията. А именно: Елементарната частица се движи по-бързо от светлината, защото не предполага неиното съществуване и скорост... Но за доказване на това, в друга статия за квантовата политика...

снимка: AFP
текст: Празното място

Няма коментари:

Публикуване на коментар