четвъртък, 24 септември 2015 г.

Светослав Трайков: С въвеждането на електронна община, Варна ще постигне пълна прозрачност

В съвременния свят на свръх развитие и употреба на електронни услуги, е недопустимо информационните технологии да не бъдат прилагани в полза и за нуждите на гражданите. За съжаление Община Варна е значително изостанала в това отношение и иновациите не са в приоритетите й. Моята амбиция е този факт да бъде променен и жителите на общината да имат бърз и лесен достъп до електронните услуги. Това ще улесни значително и работата на самата община. Ще намали бюрокрацията и ще доведе до постигне на пълна прозрачност в действията на администрацията, каквато в момента липсва.  Ще премахне един от основните пороци, който отблъсква инвеститорите и тормози гражданите - корупцията.Компютрите и интернет са част от ежедневието на всички, но техните възможности далеч не се използват оптимално от нито от общинската администрация, нито от Общинския съвет. Ако бъда избран за общински съветник ще съсредоточа усилията си именно в тази насока. Ще настоявам електронните услуги да бъдат внедрени изцяло в работата на местната администрация във Варна, а информацията да бъде достъпна за гражданите в интернет. Същото се отнася и до всички решения и проекти на местния парламент. Същевременно ще апелирам молбите и преписките на гражданите да бъдат подавани при тяхно желание и завеждани електронно. Идеята е във всеки един момент те ще могат да се информират за движението на документите си. Това ще спомогне работата на администрацията и на общинските съветници да бъде абсолютно прозрачна. А онези, които не желаят и всячески пречат на тази прозрачност, нямат място в администрация, чиято издръжка идва изцяло от данъците на гражданите!

Светослав Трайков е роден на 22.12.1983. Обвързан, с едно дете. Бакалавър по английска филология, магистър по бизнес администрация и мениджмънт, и специалист в сферата на информационните технологии. Владее перфектно английски език и притежава сертификати от Camridge EOSL. Бил е началник отдел „Проучване и развитие“ в „Информационно обслужване“ АД, председател на борда на директорите на “Двореца на културата и спорта - Варна” и изпълнителен директор нa “Паркинги и гаражи Варна”. Работил е и като главен експерт по международни отношения и протокол в Областна администрация – Варна. Привърженик е на максимата „Каквото посееш, това ще пожънеш”. Има огромното желание младите хора да остават в България. Това е и мотивът му да се включи в изборите за местна власт, за да може да бъде полезен с познанията си в сферите, в които е специалист.


Няма коментари:

Публикуване на коментар